Liturgie

 

Inleiding

Liturgie gaat om het vieren van het geloof; het heeft alles te maken met de beleving van ons geloof samen met anderen. Vieren betekent dat je tijd en ruimte vrij maakt om samen met anderen te denken aan wat echt belangrijk is in het leven. We mogen daarbij ook denken aan sacramentele momenten.
Bij de doop, eucharistie, het vormsel, vergeving (biecht), huwelijk, ziekenzalving en wijding. Ook andere moment kunnen gevierd worden in de kerk, zoals een jubileum en bij bijzondere feesten.Achtergrond

Echt bij de kerk horen kan niet buiten het samen vieren van het geloof dat wij mensen niet aan ons lot worden overgelaten. Wij kunnen met elkaar groeien in ons geloof vanuit de boodschap die klinkt uit de Bijbel. Bij praktisch alle vieringen zal er een woord klinken vanuit de Bijbel, gesproken of gezongen, vertaald voor mensen van onze tijd.
Om echt iedereen te betrekken bij vieringen zijn er ook vele soorten vieringen; vanwege de verschillende momenten als ook vanwege andere situaties en andere deelnemers (kinderen, jongeren, ouderen).  

 

Werkgroepen

Vanwege de vele verschillende momenten van vieringen en bij verschillende situatie zijn er heel wat werkgroepen die de vieringen mede verzorgen, bij de voorbereiding en tijdens de vieringen zelf. Vanuit de gastvrijheid zijn er ook vele vormen van vieringen, zodat zoveel mogelijk mensen zich thuis voelen in onze kerk.

We kennen - naast de koren - groepen voor kindervieringen, jongerenviering, voor avondwake, voor vieringen tijdens advent en vasten, de goede week, voor woord en communiediensten. En natuurlijk groepen voor communie uitreiken, lectoren, collectanten, versiering en aankleding.
Daarnaast is er de werkgroep inhoudelijke liturgie die zorg draagt voor de liturgische teksten, boekjes voor de verschillende vieringen door het jaar en bij de feestdagen.

Geloofsgemeenschap Petrus-Emmaus, Heesch

Kerkstraat 2
5384 KB Heesch
0412 451215
info@Heeschdgh.nl - www.heeschdgh.nl

Rekeningnummer algemeen:
NL54 RABO 0120 0020 51

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL39 RABO 0120 0054 25

Website: Eric van de Wetering