Gemeenschapsopbouw

 

Inleiding

Onder gemeenschapsopbouw verstaan we alle activiteiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het pastoraat (liturgie, catechese, diaconie en levensbegeleiding) praktisch kunnen worden uitgevoerd.Achtergrond

De activiteiten binnen de parochie zijn te verdelen in pastorale en organisatorische / administratieve. Het werkveld gemeenschapsopbouw houdt zich bezig met de laatste twee. Hierbij gaat het om de activiteiten op zichzelf en om de onderlinge samenhang ervan.
Communicatie, Leiding, Organisatie en Beheer zijn de drie belangrijkste aandachtsgebieden.


Werkgroepen

Er zijn diverse taken die binnen dit werkveld uitgevoerd worden. Voor deze verschillende taken is een groot aantal werkgroepen actief. Hieronder staat een opsomming van deze werkgroepen.  
•  Verwelkomingsgroep
•  Wijkcontactpersonen
•  Kerkblad
•  Koffiezetgroep
•  Financiële commissie
•  Kerkbijdrage
•  Stichting Begraafplaatsen
•  Gastteam
•  SOS groep
•  Kerktelefoon
•  Audiovisuele techniek
•  Interieurverzorging
•  Klusjes & onderhoud

Geloofsgemeenschap Petrus-Emmaus, Heesch

Kerkstraat 2
5384 KB Heesch
0412 451215
info@Heeschdgh.nl - www.heeschdgh.nl

Rekeningnummer algemeen:
NL54 RABO 0120 0020 51

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL39 RABO 0120 0054 25

Website: Eric van de Wetering