Diaconie

 

Inleiding

Onder diaconie verstaan we allerlei manieren waarop christenen zich solidair verklaren met mensen in nood en/of werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Uit onze diaconale activiteiten moet blijken dat wij als kerk midden in de samenleving staan.Achtergrond

De zorg om de minsten behoort tot de kern van het christelijk geloof. In de bijbel wordt vaak verwezen naar Jezus, die het opneemt voor de minderen in de samenleving. Geloofsgemeenschap Petrus-Emmaus is een geloofsgemeenschap, die de boodschap van het evangelie serieus neemt, daarin gelooft en daarop hoopt. Daarom zullen wij zelf tekenen van die hoop moeten oprichten. Wij zullen zelf handen en voeten moeten geven aan de zorg voor Gods volk.


Werk­groepen

Binnen het werkveld diaconie proberen enkele werkgroepen hun eigen wijze en uitvoering te geven aan de diaconie. Een opsomming staat hieronder.  

 Fietstocht met een missie
   Zij zamelt geld in voor diaconale activiteiten of projecten door het organiseren van een jaarlijkse fietstocht. Daarbij wordt tevens
   geprobeerd een stuk bewustwording bij de deelnemers tot stand te brengen met betrekking tot het actuele doel.
•  Stichting PEP-projecten
   Zij is opgericht om vorm te geven aan internationale solidariteit. Een van de projecten is "PEP voor Roemenië". Jaarlijks is er
   een "Weekend van de diaconie". In beide vieringen van dit weekend wordt één van de werken van barmhartigheid uit Mattheus
   25 als thema genomen.
•  Financiële nood
   Voor individuele financiële nood, die niet door de overheid of andere instanties kan worden ingevuld, is er geld beschikbaar.
 Stuurgroep
   Een stuurgroep zorgt voor de coördinatie van al dit werk en bewaakt tevens de diaconale gevoeligheid van de overige
   werkvelden in de parochie.

 

 

 

Geloofsgemeenschap Petrus-Emmaus, Heesch

Kerkstraat 2
5384 KB Heesch
0412 451215
info@Heeschdgh.nl - www.heeschdgh.nl

Rekeningnummer algemeen:
NL54 RABO 0120 0020 51

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL39 RABO 0120 0054 25

Website: Eric van de Wetering