Vieringen


Kerkdiensten

St. Petrus' Banden kerk: zaterdag 19:00 uur
Deze is ook online te volgen via een livestream.

Zorgcentrum Heelwijk: donderdag 19:00 uur  (momenteel alleen vieringen voor bewoners).
 

UITZENDING ZATERDAGSE EUCHARISTIEVIERING VIA YOUTUBE
U kunt deze volgen op uw PC, laptop of tablet door op volgende link te klikken:

Livestream Parochie DGH Heesch

MISINTENTIES

  

 Misintenties St. Petrus' Banden kerk

6de Zondag van Pasen:

Zaterdag 8 mei:

19.00 uur: Eucharistieviering

                  m.m.v.: Dameskoor.

Intenties:

 • Bert van de  Berg en Annie van de Berg - Damen.
 • Jan van den Akker.
 • Pastoor Frans Scheepens.
 • Frans en Grada Remmits - van Herpen (sterfdag Frans).
 • Maria Koreman.
 • Adrianus en Hendrika van Schijndel - Verstegen en overleden familieleden.
 • Luce Vlek - Nouwens.
 • Overleden ouders Broeksteeg - van den Oever en overleden familie.

HEMELVAART

Donderdag  13 mei:

11.00 uur: Eucharistieviering

                  m.m.v.: Caeciliakoor.

Intenties:

 

7de Zondag van Pasen:

Zaterdag 15 mei:

19.00 uur: Eucharistieviering

                  m.m.v.: Caeciliakoor.

Intenties:

 • Henk Minten.
 • Jannie Minten.
 • Jaan van Herpen - van Schijndel en Harry de echtgenoot.
 • An Ruijs - van de Wetering en Harrie Ruijs.
 • Riek van Zeeland.
 • Maricus van den Hurk en ……..  en Johan de zoon.
 • Luce Vlek- Nouwens.

PINKSTEREN

ZATERDAG 22 mei:

19.00 uur: Eucharistieviering

                  m.m.v.: Gregoriaans Mannenkoor.

Intenties:

 • Zus Eijsvogels - van Vugt
 • Geert Eijsvogels.
 • Theo van Herpen.
 • Luce Vlek - Nouwens

 


 

Geloofsgemeenschap Petrus-Emmaus, Heesch

Kerkstraat 2
5384 KB Heesch
0412 451215
info@Heeschdgh.nl - www.heeschdgh.nl

Rekeningnummer algemeen:
NL54 RABO 0120 0020 51

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL39 RABO 0120 0054 25

Website: Eric van de Wetering