Vieringen


Kerkdiensten

St. Petrus' Banden kerk: zaterdag 19:00 uur. 

Zorgcentrum Heelwijk: donderdag 19:00 uur. 
 

UITZENDING EUCHARISTIEVIERINGEN VIA YOUTUBE
U kunt deze volgen op uw PC, laptop of tablet door op volgende link te klikken:

Livestream Parochie DGH Heesch

Livestream Parochie DGH Nistelrode

MISINTENTIES

Donderdag 25 mei:

19.00 uur: Eucharistieviering in Z.C.”Heelwijk”
                   m.m.v. Gregoriaans koor

Intenties:

 • Bertus Ruigrok

Afgelopen maand overleden medeparochianen:

 • Piet Verstegen
 • Johan Visser
 • Johan v.d. Akker

Zaterdag 27 mei:

Pinksteren

19.00 uur:   Eucharistieviering

Intenties:

 • Lies en Jacques Meggelaars-van Haandel
 • Miet van Hoek-v.d. Berg en Antoon van Hoek
 • Giel van Erp en overleden familie
 • Tien van Oort
 • Anna v.d.Hurk-School (sterfdag)
 • Doortje Broeksteeg- van Krieken (1e jaaargetijde)
 • Annie v.d. Ven-v.d. Berg (1e jaargetijde)

​Afgelopen maand overleden medeparochianen:

 • Piet Verstegen
 • Johan Visser
 • Johan van den Akker
   

Donderdag 1 juni:

19.00 uur:   Eucharistieviering in Z.C. “Heelwijk”

Intenties:

 

Zaterdag 3 juni:
Feest van de Heilige Drieëenheid

19.00 uur:   Eucharistieviering

Intenties:

 • Karel Swinkels
 • Doortje Broeksteeg-van Krieken
 • Johan v.d. Akker en familie v.d. Akker-Brands
 • Albert v.d. Hurk
 • Tiny van Hoorn,  2e jaargetijde

 

Donderdag 8 juni:

19.00 uur:   Eucharistieviering in Z.C. “Heelwijk”

Intenties:

 

Zaterdag 10 juni:
Feest van het Heilig Sacrament

19.00 uur: Eucharistieviering

Intenties:

 • Dinie v.d. Meulenreek-van Orsouw
 • Piet van Hoorn en Nel van Rosmalen
 • Ria en Toon v.d. Akker-Pashouwers
 • Martien en Jeanne van Dinther-van Oort en zoon Jan en overleden familieleden

Donderdag 15 juni:

Eucharistieviering in Z.C. “Heelwijk”

Intenties:

 

Zaterdag 17 juni:

19.00 uur:   Eucharistieviering
                     m.m.v. dameskoor

Intenties:

 • Lee van Bakel en Thea van Bakel
 • Annemieke v.d. Goor-Sanders, echtgenoot Rinie en overleden ouders
 • Geert van Driel en Riek van Dijk-v.d. Ven
 • Lies en Wim Derks-v.d. Berg
 • Overleden ouders Broeksteeg-v.d. Oever en overleden familie
 • Adrianus en Johanna v.d. Akker-v.d. Berg en overleden familie
 • Martien Arts (2e jaargetijde)
 • Chrisje v.d. Hoogen

 

Donderdag 22 juni:

19.00 uur: Eucharistieviering in Z.C. “Heelwijk”

Intenties:

 

Zaterdag 24 juni:

19.00 uur:   Eucharistieviering

Intenties:

 • Antonia van Rooij- van Zeeland en Marinus van Rooij
 • Gerrit van Bakel en dochter Hannie
 • Corry van Gogh-van Schijndel (sterfdag)

 

Donderdag 29 juni:

19.00 uur:   Eucharistieviering in Z.C. “Heelwijk”

Intenties:

 

Zaterdag 1 juli:

19.00 uur:   Eucharistieviering
                     m.m.v. dameskoor

Intenties:

 • Jan v.d. Heijden
 • Francien v.d. Akker
 • Tiny van Hoorn

 

Donderdag 6 juli:

19.00 uur:   Eucharistieviering in Z.C. “Heelwijk”

Intenties:

 •  

 

Zaterdag 8 juli:

19.00 uur:   Eucharistieviering
                     m.m.v. Gregoriaans koor

Intenties:

 • Jaantje Ruijs-Vos
 • Adrianus en Hendrieka van Schijndel-Verstegen en overleden familie
 • Maricus v.d. Hurk en Marie v.d. Hurk-de Kock en Johan de zoon
 • Corrie v.d. Akker-Hurkmans (verjaardag)

 

Donderdag 13 juli:

19.00 uur:   Eucharistieviering in Z.C. “Heelwijk”

Intenties:

Geloofsgemeenschap Petrus-Emmaus, Heesch

Kerkstraat 2
5384 KB Heesch
0412 451215
info@Heeschdgh.nl - www.heeschdgh.nl

Rekeningnummer algemeen:
NL54 RABO 0120 0020 51

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL39 RABO 0120 0054 25

Website: Eric van de Wetering