Informatie

 

Doop en huwelijk

 

Ouders die hun kind willen laten dopen en zij die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten kunnen zich melden bij het gastteam: (0412) 451215. Het verzoek wordt doorgegeven aan de dienstdoende priester of diaken.

 

 

 

Ziekenpastoraat

 

Wie ziek is of een zieke kent, en mee-leven van de parochie op prijs stelt, kan bellen naar het gastteam:  (0412) 451215

Wie thuis de communie, de ziekenzalving of zegening wil ontvangen kan eventueel bellen met het

noodnummer: 06 3009 9733

 

 

 

Overlijden, uitvaart

 

De familie kan contact opnemen met het gastteam:  (0412) 451215

Buiten de openingsuren is een noodnummer bereikbaar: 06 3009 9733

 

Alle zaken rondom het beheer van de begraafplaats zijn ondergebracht in de Stichting Begraafplaats Petrus-Emmausparochie. 
Voor verdere informatie betreffende de begraafplaats alsmede contactgegevens wordt verwezen naar de website van de stichting:
www.begraafplaatsheesch.nl

 

 

Geloofsgemeenschap Petrus-Emmaus, Heesch

Kerkstraat 2
5384 KB Heesch
0412 451215
info@Heeschdgh.nl - www.heeschdgh.nl

Rekeningnummer algemeen:
NL54 RABO 0120 0020 51

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL39 RABO 0120 0054 25

Website: Eric van de Wetering