Nieuws

Aangepaste tijden Allerzielen-vieringen


In het parochieblad zijn een paar foutjes geslopen. Hierbij de juiste data en tijden.

Zondag 31 oktober:

14.00 uur: Allerzielen gebedsviering op het kerkhof.

Dinsdag 2 november:

17.30 uur: Allerzielenviering voorganger Pastoor Ouwens.

 

Jubileum pastoor Ouwens

Op 10 Juni 2020 was het 25 jaar geleden dat Pastoor Ouwens tot Priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch is gewijd.

Tevens was pastoor Ouwens op  1 Februari 2021  12.5 jaar werkzaam als pastoor in de geloofsgemeenschappen Nistelrode en Vorstenbosch.

Om dit te vieren is er op zondag 19 September een eucharistieviering in Nistelrode maar gezien het beperkte aantal plaatsen is deze viering alleen op uitnodiging bij te wonen.

U kunt de viering wel bekijken op Youtube via de livestream van Nistelrode

Livestream Parochie DGH Nistelrode


Vrijwilligersavond

Ondanks de beperkingen tijdens de Corona-epidemie hebben de vrijwilligers van onze kerk hun uiterste best gedaan om onze geloofsgemeenschap draaiende te houden. Dit verdient waardering en respect. Helaas is het nog niet mogelijk om dit jaar onze gebruikelijke vrijwilligersavond te organiseren om iedereen te bedanken. Wij zullen daarom net als vorig jaar de vrijwilligers na de zomer een kleine attentie sturen als blijk van waardering.

 

CORONA EN DE EUCHARISTIEVIERING

Beste parochianen, naar aanleiding van de verscherpte maatregelen, in verband met Covid 19, willen wij u vragen om de kerk te betreden MET mond- en neusbescherming en gepaste afstand te bewaren (1,5 meter). Tevens bij binnenkomst uw handen te ontsmetten. Pas als u plaats heeft genomen mag u het mondkapje afdoen. We vragen u uitdrukkelijk om niet mee te zingen. Mee antwoorden wordt wel op prijs gesteld. Tijdens de Communiegang, waarbij eerst de linker bankzijde en daarna de rechter bankzijde aansluit, wordt u geacht 1,5 meter afstand te bewaren.

Bij het verlaten van uw plaats, na de viering, MET mond- en neusbescherming  gaan we NIET allemaal tegelijk naar buiten maar nemen we wederom de 1,5 meter in acht.

Wij hopen dat u zo toch een prettige viering heeft.  Hartelijk dank voor uw begrip.

Pastoor Frits Ouwens.

RIVM RICHTLIJNEN

  • Thuisblijven bij verkoudheid/koorts

  • 1.5 meter afstand houden

  • Hoesten/niezen in de elleboog en gebruik van papieren zakdoekjes

 


 

VERTREK ANNEMIE BERGSMAMet ingang van 1 oktober 2020 heeft pastoraal werkster Annemie Bergsma afscheid genomen van parochie De Goede Herder. Annemie was vanaf 2000 werkzaam in de Petrus-Emmaus parochie in Heesch. Na samenvoeging van de parochies in Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch was Annemie werkzaam in de fusieparochie De Goede Herder. Annemie heeft zich daarbij met name beziggehouden met catechese en diaconie.
Annemie’s takenpakket zal vooralsnog worden overgenomen door het pastoraal team van De Goede herder onder leiding van pastoor Ouwens.
Zoals vermeld in de Bernhezer heeft Annemie in verband met Corona afscheid genomen in kleine groepen of zal zij dit nog doen. Namens parochiebestuur en pastoraal team wensen wij Annemie succes in het vervolg van haar carrière.
 

Rob Hanssen, Jan Jacobs, Pastoor Ouwens 

 

Parochiemagazine De Goede Herder
Het parochiemagazine wordt 3x per jaar uitgebracht.
Het wordt samen met De MooiBernhezekrant bezorgd.

Klik hier voor parochiemagazine 3 2021 

 

 

 

Kerkblad

 

 

CHIESA DI SAN PIETRO IN VINCOLI - KERK VAN St. PETRUS' BANDEN - ROME


Inleiding
Het Kerkblad van de Geloofsgemeenschap Heesch komt 8 keer per jaar uit. Voorheen werd het op papier uitgegeven in 4.800 exemplaren en vrijwel huis-aan-huis bezorgd. Tegenwoordig is het op papier of digitaal te verkrijgen. Het is hoofdzakelijk bedoeld om parochianen te informeren over zaken uit de Geloofsgemeenschap. Het wordt echter ook gebruikt door werkgroepen, met bijvoorbeeld artikelen betreft catechese, diaconie en liturgie.

Achtergrond
Het Kerkblad is onafhankelijk van het bestuur en heeft een eigen redactie. Het wordt verspreid onder de inwoners van Heesch, die zich hiervoor aangemeld hebben. Tevens is achter in het kerkgebouw een exemplaar te vinden.   

Praktisch
De redactie stelt het zeer op prijs foto's of stukjes van de leden van de Geloofsgemeenschap te ontvangen. Kopij kunt u inleveren door een e-mail te sturen. Het streven is zo veel mogelijk te plaatsen, maar soms moet er worden gekozen stukjes in te korten. E-mailadres: kerkblad@heeschdgh.nl

 

Het uitgifteschema van het huidige parochieblad - inclusief data waarop kopij ingeleverd dient te zijn - kunt u vinden op:
 Uitgifteschema 2020-2021 (jaargang 28).pdf
 Uitgifteschema 2021-2022 (jaargang 29).pdf

 

Kerkblad online
Zo gauw een Kerkblad uitkomt, wordt deze ook op internet gezet. Hieronder vindt U een lijst met Kerkbladen die op dit moment online staan:  

 

Sept/Okt 2021                         nummer 1 -jaargang 29 - 2021 

Okt/Nov/Dec 2021                  nummer 2 -jaargang 29 - 2021
 
Augustus/September                nummer 1 - Jaargang 28 - 2020
Oktober/November 2020          nummer 2 - jaargang 28 - 2020
December/Januari 2020/2021  nummer 3 - jaargang 28 - 2020/2021
Januari/Februari/Maart 2021    nummer 4 - jaargang 28 - 2021
Maart/April/Mei 2021                nummer 5 - jaargang 28 - 2021   
Mei/Juni/Juli 2021                     nummer 6 - jaargang 28 - 2021 
Juli/Augustus/September 2021 nummer 7 - jaargang 28 - 2021

 

 
Augustus/September/Oktober 2019  nummer 1 - jaargang 27 - 2019.pdf
Oktober/November/December 2019  nummer 2 - jaargang 27 - 2019.pdf
December 2019/Januari 2020  nummer 3 - Jaargang 27 - 2019.pdf
Februari/Maart 2020  nummer 4 - Jaargang 27 - 2020.pdf
Maart/April/Mei 2020  nummer 5 - Jaargang 27 - 2020.pdf
Mei/Juni/Juli 2020  nummer 6a - Jaargang 27 - 2020.pdf
Juli/Augustus 2020  nummer 7 - Jaargang 27 - 2020.pdf
 

 

Sep/Okt 2016           nummer 1.pdf
Okt/Nov/Dec 2016    nummer 2.pdf
Dec 2016/Jan 2017  nummer 3.pdf
Jan/Feb 2017           nummer 4.pdf
Feb/Mrt/Apr 2017     nummer 5.pdf
Apr/Mei 2017            nummer 6.pdf
Mei/Juni/Juli 2017    nummer 7.pdf
Jul/Aug 2017            nummer 8-deel 1.pdf
                                 nummer 8-deel 2.pdf
                                 nummer 8-deel 3.pdf

Geloofsgemeenschap Petrus-Emmaus, Heesch

Kerkstraat 2
5384 KB Heesch
0412 451215
info@Heeschdgh.nl - www.heeschdgh.nl

Rekeningnummer algemeen:
NL54 RABO 0120 0020 51

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL39 RABO 0120 0054 25

Website: Eric van de Wetering