Catechese


Inleiding
Catechese is het evangelie leren kennen en vanuit het evangelie leren leven. Dit vraagt voortdurend om onderhoud. Door te leren blijft een geloofsgemeenschap zich verdiepen in de Blijde boodschap. Een gemeenschap die voortdurend leert, werkt mee aan de humanisering van de samenleving.Achtergrond
Leren behoort tot het wezen van de parochie. Het verwerken van de boodschap is een voorwaarde om een christelijke levenshouding op te bouwen. En dit leren gebeurt bij voorkeur in gemeenschap, met meerdere samen. Daarbij zijn verschillende wegen om Jezus beter te leren kennen.

Praktisch
De activiteiten rond catechese kunnen in vier groepen worden ingedeeld.

Werkgroepen
Geloofsverdieping bij werkgroepen
  Deze leren door het voorbereiden en uitvoeren van de taken die ze op zich hebben genomen, door cursussen vanuit parochie,
  dekenaat en bisdom. Er zijn bezinningsavonden, er is een catecheseberaad en begeleiding vanuit het pastoresteam.

De voorbereiding op de sacramenten
  De doop, de eucharistie (de eerste communie), het vormsel en het huwelijk.
Op een meer indirecte manier
  Via het parochieblad en overige lectuur, overwegingen, toevallige gesprekken, pastoraal gesprek, toelichting op symbolen rond
  speciale vieringen, filmavonden. Dit beslaat een brede groep mensen.
Diverse activiteiten
  Onder andere het overleg met de katholieke basisscholen, de bezinning van oud-cursisten (BOC-groep) en de werkgroep
  Bibliotheek.