HET ORGEL


Het oude orgel

In Heesch stond, zoals in zoveel Brabantse dorpen, een neogotisch kerk, gewijd aan Petrus. In deze kerk werd door Franciscus Cornelis Smits, orgelmaker te Reek, een orgel geplaatst in 1866. Het had twee manualen en aangehangen pedaal, en was gestoken in een neogotische orgelkas. Het stond opgesteld in een nis in de toren, achterop de zangzolder.
Op 10 februari 1937 stelde de firma L. Verschueren een offerte op voor de ombouw van het orgel in Heesch. Als adviseur namens de KKOR was dhr. dr. Kerssemakers aangesteld. Een beknopte beschrijving van het orgel door Verschueren:

"Het tegenwoordige orgel kan een goed werk genoemd worden. Het groote nadeel is, dat het orgel te ver naar achteren staat, waardoor niet alleen den organist ongunstig zit, doch ook den klank niet voldoende het gebouw in kan. Verder is nog door deze opstelling het zeer mooie front aan het gezicht onttrokken. Het aanwezige pijpwerk is zeer goed en mooi geïntoneerd. Sommige registers zyn echter te hoog opgesneden."

Helaas is dit orgel er niet meer sinds de afbraak van de kerk.

Onderstaand een foto van het oude orgel uit Heesch. Het is gemaakt vanaf de orgelzolder. Duidelijk is de grote spiegel te zien, waarmee de dirigent het altaar kon zien. Waarschijnlijk had het orgel zijkantbespeling, maar dat is niet te zien op de foto.

 


Nieuwe orgel
Een eindje verderop verrees een nieuwe moderne Sint Petruskerk. Deze huidige kerk herbergt een klein mechanisch orgel van de firma Pels uit 1969. Als adviseur namens de KKOR (Katholieke Klokken- en Orgelraad) was Hans van der Harst aangesteld. Op zondag 2 maart 1969 werd het orgel officieel in gebruik genomen met een concert om 15.30 uur door Hans van der Harst. Tevens werkte het Gemengd Koor uit Heesch mee. 

In de vakantieperiode van augustus 2008 is het orgel grondig nagekeken. Stof is verwijderd, alle orgelpijpen zijn schoongemaakt en enkele beschadigde pijpen zijn gerepareerd. Na terugplaatsing zijn ze uiteraard gestemd. De stroomvoorziening van het orgel is nagekeken, en diverse veren en verbindingen zijn nagekeken en bijgesteld. Alle toetsen zijn opnieuw ingeregeld en daardoor oogt het toetsenbord veel vlakker. Ook de verlichting van de toetsen en het pedaalklavier is aangepakt vanwege het storend beeld voor de wekelijkse uitzendingen op de kabeltelevisie. Hiermee zijn enkele aanpassingen uit het verleden weer verwijderd om het orgel in originele staat te brengen. 

Nog steeds vindt het orgelonderhoud regelmatig plaats. Daarbij let de specialist zowel op het gebruik van het orgel in onze kerk als het behoud voor de toekomst.

 

l